Turpinām Jauno filosofu universitātes nodarbības arī 2022. gadā. Šajā mācību gadā tēma ir “Ētika”. Ētika ir viena no senākajām filosofijas nozarēm, tā pievēršas jautājumiem par vērtībām un to izpausmi mūsu dzīvē. Vienlaikus tā ir arī viena no aktuālākajām un mūsdienās ietekmīgākajām nozarēm. Nodarbībās pievērsīsimies gan ētikas pamatjautājumiem, gan aktuālajām diskusijām par sporta, vides un identitātes ētiskajiem aspektiem.

 

Jauno filosofu universitātes nodarbības notiek 15. janvārī Zoom platformā:

 

10:30-11:30 – Laura Bitiniece “Kas ir medicīnas ētika?”

 

11:45-12:45 – Laura Bitiniece „Covid-19 pandēmijas ētiskie aspekti”

 

13:00-14:00 – Artis Svece „Argumentācija ētikā”

 

Nodarbības notiks attālināti sestdienā, 15. janvārī, Zoom platoformā. Visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties attālinātajā nodarbībā, lūgums atsūtīt pieteikumu uz epastu: jfu@lu.lv līdz 14. janvārim.