Ziņas

Nodarbības Jauno filosofu universitātē 17. decembrī

Vandas Visockas promocijas darba aizstāvēšana

Lenarta Škofa vieslekcija “Karš, bērna ontoloģija un miers”

Artūra Logina grāmatas atvēršana un seminārs par grāmatas idejām

Nodarbība Jauno vēsturnieku skolā 26. novembrī

Lekcija "Filozofija un pamatiedzīvotāju tiesības Kanādā"

Vieslekcija "Liriskā forma starpdisciplinārā skatījumā: vai dzejolis var būt vēstures avots?"

Nodarbības Jauno filosofu universitātē 26. novembrī

Prof. Markusa Mekla publiskā lekcija par Latvijas postheroisko identitāti