Piektdien, 22. aprīlī, VFF notiks starptautisks Baltijas un Skandināvijas Arheoloģijas Centra seminārs, kas veltīts Daugavas pilskalnu izpētei

Visi, kuri ieinteresēti Latvijas pilskalnu pētniecībā, ir laipni aicināti uz Baltijas un Skandināvijas Arheoloģijas Centra (ZBSA) projekta INHILLDAUGAR jeb "Interdisciplinary hillfort studies at the Daugava river: Merging and decoding archaeological, environmental and linguistic data" prezentāciju. 

Šīs lekcijas mērķis ir nodibināt kontaktus starp Latvijas, Polijas un Vācijas pētniekiem, lai īstenotu starptautisku sadarbību.

Prezentācija norisināsies šī gada 22. aprīlī LU Vēstures un filozofijas fakultātes 510. auditorijā plkst. 15:00.

Dalīties