Apgādā "Jumava" izdota profesora Ērika Jēkabsona monogrāfija “Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels”, kas veicinās zināšanas un interesi par unikālo, Latvijai tik nozīmīgo personību. Grāmatas atvēršana notiks rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabā Garkalnē 2022. gada 13. jūnijā plkst. 16:00.

Apgāda "Jumava" paspārnē tapusī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Ērika Jēkabsona monogrāfija "Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels" atklāj šī mazāk zināmā valstsvīra personību un nozīmi Latvijas valsts tapšanas ceļā.

Voldemārs Roberts Zāmuels bija Latviešu pagaidu nacionālās padomes vadītājs, rosīgs sabiedrisks darbinieks, politiķis, advokāts, īsts Latvijas patriots ar savu pamatotu viedokli, nereti atšķirīgu no tābrīža populārākā. Zāmuela darbība 1917. gadā — jo īpaši Valkas periodā — ir ne vien pašaizliedzīga, bet arī drosmīga un ļoti riskanta — Latvijas neatkarības idejas pārveide konkrētos dokumentos, organizatoriskās struktūras izveide un tās vadīšana — bez tā 1918. gada 18. novembris nebūtu iespējams.

Aicinām visus interesentus uz grāmatas atvēršanas pasākumu rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabā Garkalnē, Ropažu novadā 2022. gada 13. jūnijā plkst. 16:00!

Dalīties