Dr. Artūra Logina grāmatas “Normative Reasons: Between Reasoning and Explanation” (Cambridge University Press) atvēršana un seminārs par grāmatas idejām  

Programma:

Prof. Dr. Raivis Bičevskis. Filozofija starp racionalitāti, argumentāciju un pamatojumu. Apsveikuma vārdi un ievads seminārā

Dr. Artūrs Logins (Cīrihes Universitāte). Vai uzskatus var balstīt praktiskos iemeslos?

Doc. Dr. Līva Rotkale. Koreferāts – komentārs par Artura Logina priekšlasījumu.

Diskusija

Semināra noslēgums

 

Norises vieta: LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 801. telpā, 9. decembrī plkst. 18.00

 

Dr. Artūrs Logins ir Šveices Nacionālā Zinātnes Fonda Ambizione aspirants (‘fellow’) un pasniedzējs Cīrihes Universitātē, sākot no 2023 gada janvāra profesors (assistant professor)  Lavalas Universitātē, Kvebekā (Kanāda).

Iemesli vai tie būtu iemesli darīt, vai uzskatīt ir nozīmīgi vismaz divējādi. Iemesli mums palīdz izzināt, kas mums jādara un kādai attieksmei jābūt konkrētā situācijā. Un iemesli mums palīdz arī labāk izprast mūsu pienākumus un vērtības. Šī grāmata iepazīstina ar un kritiski izvērtē normatīvo iemeslu mūsdienu teorijas. Artūrs Logins piedāvā arī jaunu normatīvo iemeslu teoriju, kur iemesli tiek saprasti kā atbilstošas atbildes uz normatīvajiem kāpēc jautājumiem (Kāpēc man tas jādara? Kāpēc tā būtu jāuzskata?). Izpratne par kāpēc jautājumu specifiku, ko mēs varam iegūt no neformālās loģikas, lingvistikas un zinātnes filozofijas palīdz labāk izprast arī normatīvos kāpēc jautājumus un līdz ar to saprast normatīvo iemeslu struktūru. Jaunā, jautājumos balstītā iemeslu teorija palīdz pārvarēt esošo teoriju trūkumus kā arī piedāvā aizraujošus virzienus turpmākai izpētei iemeslu filozofijā. 

Grāmata ir brīvi pieejama Cambridge Core mājaslapā.

 

Dalīties