2023. gada 24. februārī Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvarā attālināti norisināsies filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība”. Aicinām filozofijas doktorantus, humanitāro zinātņu pētniekus un citus interesentus uzstāties ar referātu par patiesības un dzīvības mijiedarbību, attiecībām un saistībām.

Patiesība un dzīvība ir centrāli filozofijas jēdzieni, taču šo jēdzienu attiecības nav viennozīmīgas un skaidras. Hērakleits, kurš meklējis patieso Logosu un sevi, reiz vienā no līdz mūsdienām nonākušajiem fragmentiem (48. fragments) izteicās, ka “dzīvība” (βίος bíos) – nomainot akcentu “ί” uz “ό” – ir “loks” (βιός biós). „Loka vārds ir dzīvība, bet darbs – nāve”, vēsta Hērakleita izteikums, tādējādi uzsverot dzīves ambivalento un pretrunīgo dabu, kas runā viena vārda robežās un ietver atklāšanos dzīvības spēlē un aizklāšanos un noslēpumu nāvē.

Vai patiesībai ir nepieciešami jābūt saistītai ar dzīvo un dzīvojošo, un saprātīgo, lai kaut kas būtu patiess un pastāvētu kā patiesība? Iespējams, patiesība pastāvēs pat pēc saprātīgās būtnes nāves, bet varbūt dabas pastāvēšanai nav ne mazākās saistības ar patiesuma kategorijām. Iespējams, dzīvojošais un dzīvais ir tas, kas piešķir patiesībai tās neapstrīdamo un ilgtspējīgo statusu, un katra dzīvā un esošā būtne vai lieta ir daļa no patiesības sfēras. Līdz ar to konferencē var tikt apsvērti dažādi jautājumi, piemēram: vai var pastāvēt vairākas patiesības, tāpat kā pastāv dzīvības daudzveidība?; kādēļ dažādu grupu patiesības netiek atzītas par līdzvērtīgi patiesām?; kas notiek ar patiesību pēc nāves?; cik liela loma dzīvojot ir patiesībai?; un – vai dzīvība var pastāvēt bez patiesības?

Lai pieteiktu dalību, jāiesūta referāta/prezentācijas tēma un īsa anotācija (+/- 200 vārdi) līdz 2023. gada 15. februārim. Plašāka informācija par reģistrācijas procesu un prezentāciju norisi vietnē https://conferences.lu.lv/event/293/ .

Programma tiks paziņota 2023. gada 20. februārī.

Dalīties