“Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē”

Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes un tās koledžu – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas akadēmiskā personāla izaugsmes un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana. Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada novembris – 2022. gada 30. septembris.

Projektā LU VFF akadēmiskais personāls apmeklē specializētās mācības un pilnveido savas kompetences, stažējoties izdevniecībās un arheoloģiskās izpētes uzņēmumos. Projekta ietvaros darbam fakultātē tiek piesaistīti divi viesdocētāji un divi doktoranti.

Apakšprojekta mērķis ir veikt pētījumus valodas ontoloģijas jomā, kuras novietojums starp valodiski konstituētu sociālo realitāti, pirmspredikatīviem pieredzes slāņiem un valodas kreatīvas estētikas iespējām ļauj fundamentālā līmenī palūkoties uz latviešu valodas vēsturiski un sociāli tapušo konstelāciju – tās esamību faktisko valodiski sociālo prakšu līmenī, tās transformācijas iespējām un robežām, tās kvalitatīvo estētiku un problēmām politiskās varas kontekstā, kas ideju vēstures jomā dod iespēju jaunā gaismā interpretēt un dialogā ar jaunākajiem pētījumiem valodas ontoloģijā padziļināt dažādu laiku latviešu inteliģences klasiskās latviešu valodai un tās lomai veltītās idejas, kā arī izcelt vēl neievērotus slāņus un nianses kopš „Pirmās atmodas” laikiem risinātajās teorētiskajās diskusijās par latviešu valodu kā sociālu un ontoloģisku fenomenu.

Vadītājs – Dr. phil. Raivis Bičevskis. Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2019 – 20.11.2021