Jauno vēsturnieku skola

LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (JVS) paredzēta 10.–12. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas par studijām LU VFF.

JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, gan muzeju un citi speciālisti.

Jauno filozofu universitāte

LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno filozofu universitāte (JFU) ir nodarbību sērija, kas domāta vidusskolēniem, kurus interesē filozofija. Neformālās nodarbībās diskutē par dažādiem filozofijas jautājumiem.

Nodarbību gaitā ir iespēja tikties ar filozofijas nodaļas pasniedzējiem, studentiem un absolventiem.