LU Vēstures un filozofijas fakultātē 6.-7.02.2019 (Aspazijas bulvārī 5, 502. telpā) uzstāsies Daremas (Durham) Universitātes profesors Stīvens Mamfords (Stephen Mumford) ar divām lekcijām par neesību metafiziku: “Negatīvā patiesība” (Negative Truth) un “Noliegumā” (In Denial).

Lekcijas notiks angļu valodā.

Sīkāka informācija:

https://philevents.org/event/show/69210

https://philevents.org/event/show/69214

 

2019. gada 2. decembrī LU Vēstures un filozofijas fakultātē ar vieslekciju uzstāsies Rostokas Universitātes (Universität Rostock) Vēstures fakultātes (institūta) profesors Olivers Plesovs (Oliver Plessow).

Lekcija “How to teach GDR history 30 years after the fall of the Berlin Wall” notiks plkst. 12:30 līdz 14:00 503. auditorijā.

Dr. prof. Olivers Plesovs ir viduslaiku vēstures un vēstures didaktikas eksperts. Viņa uzmanības centrā ir 20. gs. vēstures sarežģītie jautājumi un to mācīšanu skolā, tai skaitā arī par totalitāro režīmu praktizēto cilvēku pakļaušanas mehānismiem. Prof. Plesovs vada vēstures skolotāju sagatavošanu Rostokas Universitātē, kur šim studiju virzienam ir senas tradīcijas.

Dr. prof. Olivera Plesova priekšlasījums būs saistoši visu humanitāro un sociālo zinātņu fakultāšu studentiem un mācību spēkiem, kā arī vēstures un sociālo zinību skolotājiem.

Priekšlasījums notiks angļu valodā.

Par godu Samta revolūcijas Čehoslovakijā 1989. gada 17. novembrī notikumu gadadienai Čehijas Republikas vēstniecība sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti aicina uz Prāgas Kārļa universitātes asociētā profesora un Prāgas Nacionālā muzeja direktora vietnieka Dr. ph. Mihala Stehlika (Michal Stehlik) un Vēstures un filozofijas fakultātes docenta Dr. hist. Mārtiņa Mintaura lekcijām.

M. Stehlika lekcija tiks veltīta notikumiem, kas saistīti ar komunistiskā režīma krišanu Čehoslovākijā 1989. gada beigās. Norises tiks skatītas starptautiskā kontekstā, ņemot vērā notikumus Centrāleiropā, kā arī pievēršot uzmanību pirmā demokrātiskā prezidenta Vāclava Havela personībai, aplūkojot nacionālās problēmas un attiecības čehu un slovāku starpā.

M. Mintaurs: “Revolūcija, atmoda vai šķietamība? PSRS sabrukums kā mūsdienu Latvijas historiogrāfijas problēma”.

Lekcijas notiks Vēstures un filozofijas fakultātē (Aspazijas buvāris 5) 2019. gada 13. novembrī plkst. 10.30 510. auditorijā.

Aicinām uz Turcijas arheologa, profesora Dr. Nedžmi Karula (Necmi Karul) vieslekciju par Göbeklitepe arheoloģisko pieminekli, kas pazīstams arī kā “Zero Point in Time” (Laika atskaites punkts).

Göbeklitepe arheoloģisko izrakumu vieta atrodas Turcijas Şanlıurfa provincē un 2018. gada jūlijā tā ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. “Laika atskaites punkts” ir vecākais templis pasaulē, kas mainījis cilvēces vēsturi. Izrakumi Göbeklitepe lika pārskatīt teoriju par pāreju no mednieku-vācēju dzīvesveida uz ražotājsabiedrības dzīvesveidu.

Profesors Nedžmi Karuls ir ieguvis doktora grādu berlīnes Brīvajā universitātē. Kopš 2002. gada strādā Aizvēstures katedrā. Vācijas Arheoloģijas institūta, Austrijas arheoloģijas institūta loceklis, Turcijas Arheoloģijas institūta korespondētājloceklis un Turcijas ICOMOS Nacionālās komitejas loceklis. Kopš 2016. gada Necmi Karul vada Göbeklitepe kultūras un Karahantepe pētniecības projektu un ir Göbeklitepe zinātniskās koordinācijas komitejas loceklis.

Lekcija notiks Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5 2019. gada 11. oktobrī plkst. 12.30 513.auditorijā

Vēstures un filozofijas fakultātē notiks viduslaiku vēstures speciālista, Veliko Tarnovas Universitātes (Bulgārija) profesora Ivelina Ivanova vieslekcijas.

 

2019. gada 28. martā plkst. 16.30  “Vācieši, kumani un bulgāri 13. gadsimta otrajā desmitgadē (1211-1225)” (Teutons, Cumans and Bulgarians in the second decade of the thirteenth century (1211-1225)) (503. auditorijā)

 

30. martā plkst. 15.15 “Sv. Kirils un SV. Metodijs, Bulgārija un kiriliskā civilizācija (9.-14. gs.)” (St. Cyril and St. Methodius, Bulgaria, and the Cyrilic civilization (9th- 14th c.)) (502. auditorijā).

Aicinām uz profesora Olivera Plesova (Rostokas Universitāte) vieslekcijām! profesora

2018. gada novembrī LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, ar divām vieslekcijām uzstāsies Rostokas Universitātes (Universität Rostock) Vēstures fakultātes (institūta) profesors Olivers Plesovs (Oliver Plessow).

 

12. novembrī plkst. 14:30, 503. auditorijā par tēmu “Representing National Sozialism and Communism in German History School Textbooks”.

 

14. novembrī plkst. 12.30, 503. auditorijā par tēmu “Layers of Commemoration - the Role of Memorials and Commemoration Sites for the Dictatorships of the 20th Century in Germany today”.

 

Dr. prof. Olivers Plesovs ir viduslaiku vēstures speciālists un vēstures didaktikas eksperts, īpaši 20. gs. vēstures sarežģītajos jautājumos, un plaši pārzina dažādus vēsturiskās domāšanas teorētiskos aspektus, viņš vada vēstures skolotāju sagatavošanu Rostokas Universitātē, kur šim studiju virzienam ir senas tradīcijas, un šobrīd ir Rostokas Universitātes Vēstures fakultātes vicedekāns. 

Priekšlasījumi notiks angļu valodā.

2019. gada 18.–20. septembrī LU Vēstures un filozofijas fakultātē uzstāsies Madrides Komplutenses universitātes pasniedzēja Laura Herero Olivera (Laura Herrero Olivera) ar divām lekcijām par 20. un 21. gadsimta spāņu un latīņamerikāņu filosofiju. 20. septembrī interesentiem ir iespēja piedalīties arī viņas lekcijā par bioētiku.

Laura Herero Olivera doktora grādu ir ieguvusi Komplutenses universitātē, kurā šobrīd arī pasniedz. Viņas interešu jomā ietilpst 19. gadsimta vācu filosofija, un kā pētniece viņa ir strādājusi Tībingenes un Berlīnes Brīvajā universitātē. Viņa ir strādājusi arī Spānijas bioētikas komisijā.

 

1. lekcija “Kopienu domājot. Spāņu un latīņamerikāņu filosofiskā doma 20. un 21. gadsimtā” (18. septembrī 17:30-19:00, Aspazijas bulv. 5, 503. telpa).

 

2. lekcija “Sociālā un politiskā doma. Aporofobija, Latīņamerikas sievietes un sociālā taisnīguma meklējumi” (19. septembrī 17:30-19:00, Aspazijas bulv. 5, 503. telpa).

 

3. lekcija “Autonomija un uzticēšanas bioētikā. Domājot kopā ar Onoru Onīlu” (20. septembrī 12:30-14:00, Aspazijas bulv. 5, 502. telpa)

 

Aicinām klausītājus uz vieslekciju par mitoloģiskās apziņas procesiem no kognitīvās zinātnes un fizioloģijas skatupunkta!

Ceturtdien, 2019. gada 17. maijā, Vēstures un filozofijas fakultātē plkst. 12:30 502. auditorijā notiks profesora Andreja Prohorova (Baltkrievijas Valsts universitāte) vieslekcija “Mitoloģiskās apziņas kognitīvais modelis”.

Lekcija notiks krievu valodā.

Vēstures un filozofijas fakultātē notiks vieslekcijas par Balkānu viduslaiku vēsturi.

Šonedēļ LU Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5 notiks Sv. Kirila un Metodija Veliko Tarnovas Universitātes (Bulgārija) Vēstures fakultātes profesora Dr. Ivelina Argirova Ivanova vieslekcijas, kas veltītas Balkānu reģiona un Bulgārijas viduslaiku vēstures tematikai:

28. februārī plkst. 10.30 513. auditorijā notiks lekcija “Karalis Vladislavs III, bulgāri un krusta karš pret osmaņiem 1443.-1444. gadā” (King Wladislaw III, the Bulgarians and the Anti-Ottoman Crusade of 1443-1444);

1. martā plkst. 18.15 503. auditorijā notiks lekcija “Viduslaiku Bulgārijas pilis un nocietinājumi 7.-14. gadsimtā” (Medieval Bulgarian castles and fortifications in the 7th – 14th centuries).

Lekcijas notiks angļu valodā.

 

Fakultātē viesosies divi Rostokas Universitātes Vēstures fakultātes (institūta) profesori – starptautiski atzītas autoritātes Prof. Dr. Olivers D. Plessovs un Prof. Dr. Hillards fon Tīsens.

 

Trešdien, 2017. gada 29. novembrī, plkst. 10.30-12.00, 510. auditorijā Prof. Dr. Hillards fon Tīsens lasīs lekciju “The Age of Ambiguity? Preliminary reflections on a History of premodern Europe”.

Prof. Dr. Hillard von Thiessen (fon Tīsens) ir Eiropas Agro jauno laiku vēstures, tai skaitā ideju vēstures un vēstures teorijas speciālists.

 

Ceturtdien, 2017. gada 30. novembrī, plkst. 14.30-16.00, 513. auditorijā Prof. Dr. Oliver D. Plessovs uzstāsies ar lekciju “Transforming the landscapes of Memory: Memorials and Monuments in Northeast Germany since the End of the Cold War”.

Prof. Dr. Oliver D. Plessow (Plesovs) ir Viduslaiku vēsturnieks un vēstures didaktikas eksperts īpaši 20. gs. vēstures jautājumos, šobrīd Rostokas Universitātes Vēstures fakultātes dekāns.

2017. gad 23. februārī plkst. 14:30 503. telpā Vēstures un filozofijas fakultātē viesosies itāļu filozofs, Kalabrijas Universitātes profesors un Francijas Goda leģiona ordeņa kavalieris Nučio Ordine (Nuccio Ordine). Viņš ir renesanses laika un Džordano Bruno mantojuma pārzinātājs, taču domā un raksta arī par mūsdienu situāciju zinātnē, sabiedrībā un pasaulē. Latviski ir publicēta viņa grāmata "Nelietderīgā lietderīgums (tulk. Dace Meiere, izd. Jānis Roze, 2017).

N. Ordine lasīs priekšlasījumu par grāmatas tematiem - literatūru, humanitārajām zinātnēm un cilvēka cieņu mūsdienu pasaulē. Aicināti visi interesenti, it īpaši studenti. Pēc priekšlasījuma būs iespēja uzdot jautājumus gan filozofam, gan tulkotājai Dacei Meierei