Komisijas priekšsēdētājs: Andris Šnē, Dr. hist., asociētais profesors;
Priekšsēdētāja vietnieks: Ēriks Jēkabsons, Dr. hist., profesors; 
Komisijas sekretāre: Elīna Guščika, Mg., lektore; 
Komisijas locekļi: Raimonds Cerūzis, Dr. hist., asociētais profesors; 
Andris Levāns, Dr. hist., asociētais profesors;
Mārtiņš Mintaurs, Dr. hist., docents;
Ginta Ieva Bikše, Mg., lektore.

Komisijas priekšsēdētājs: Artis Svece, Dr. phil., docents;
Priekšsēdētāja vietnieks: Igors Gubenko, Dr. phil., docents; 
Komisijas sekretāre: Līva Rotkale, Dr. phil., docente; 
Komisijas locekļi: Anne Sauka, Dr. phil., docente;
Edgars Narkēvičs, Mg., lektors.
 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Taurēns, Dr. hist., asociētais profesors; 
Priekšsēdētāja vietniece: Lilita Zemīte, Dr. hist., docente; 
Komisijas sekretārs: Jānis Ķeruss, Dr. hist., docents; 
Komisijas locekļi: Gvido Straube, Dr. hist., profesors; 
Valda Kļava, Dr. hist., asociētā profesore; 
Armands Vijups, Dr. hist., asociētais profesors.
 

Komisijas priekšsēdētāja: Aija Priedīte-Kleinhofa, Dr. phil., docente; 
Priekšsēdētājas vietnieks: Igors Šuvajevs, Dr. phil., profesors;
Komisijas sekretārs: Elvīra Šimfa, Dr. phil., lektore;
Komisijas locekļi: Raivis Bičevskis, Dr. phil., profesors;
Vsevolods Kačans, Dr. phil., docents.