Vēstures un arheoloģijas nodaļa

Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs Gvido Straube, Dr. hist., profesors

Filozofijas un ētikas nodaļa

Fakultātes nodaļas vadītājs Raivis Bičevskis, Doc. Dr. phil., profesors