Vēstures un arheoloģijas nodaļa

Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs Andris Levāns, Dr. hist., asoc. profesors

Filozofijas un ētikas nodaļa

Fakultātes nodaļas vadītājs Raivis Bičevskis, Dr. phil., asoc. profesors

.

Studiju metodiķi

Vēstures studiju programmām: Sigita Šnē

E-pasts: sigita.sne@lu.lv, telefons: 67034992

 

Filozofijas studiju programmām: Inta Briede

E-pasts: inta.briede@lu.lv, telefons: 67034991