Jau ierasts, ka ziemas izskaņā Ķīpsalā notiek tradicionālā izstāde “Skola”, kas piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās. Katru gadu izstādē Latvijas Universitātes stendā piedalās arī Vēstures un filozofijas fakultāte, lai topošajiem studentiem par studiju iespējām pastāstītu plašāk.

Stendā pamatā darbojas fakultātes studenti, kas vislabāk zinās pastāstīt gan par pašām studijām šajā fakultātē interesējošajās studiju programmās, gan par ārpusstudiju aktivitātēm. Ir iespējams satik un aprunāties  arī ar fakultātes mācībspēkiem, uzzinot informāciju par studiju procesu, iespējām piedalīties praktiskajos kursos un izbraukuma semināros. Tāpat katru gadu rosīga izstādē ir arī fakultātes studentu pašpārvalde, iesaistot studēt gribošos jauniešus dažādās aktivitātēs un spēlēs.