2016.–2023. gada izdevumi:

Relations Between Latvia and the United States of America. 1918–1922

Ēriks Jēkabsons

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023

Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920

Atb. red. Ēriks Jēkabsons

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021

Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945)

Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks

Rīga: LU Akēmiskais apgāds, 2020. 

Kārļa Ulmaņa autoriārā režīma saimnieciskā politika: (1934–1940)

Aivars Stranga

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020

Valsts valstī: Latvija - Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā

Sast. Gvido Straube

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020

Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums

Sast. Andris Levāns, Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019

Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē atmiņas: misija Latvijā 1919–1920

Zin. red. Ēriks Jēkabsons, Kaspars Zellis

Rīga: Mansards, 2019

Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā

Sast. Valda Kļava

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019

Lietuviai Latvijos Respublikoje 1918-1940 metais

Dangiras Mačiulis, Ēriks Jēkabsons

Vilnius: Standartų spaustuvė, 2018

Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918–1940

Ēriks Jēkabsons

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

Latvija un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā

Ēriks Jēkabsons

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018

15. maija Latvija

Atb. red. Inesis Feldmanis

Rīga: Latvijas Mediji, 2017

Neatkarības kara stāsti, 1918–1920

Ēriks Jēkabsons

Rīga: Lauku Avīze, 2017

Latvijas tautsaimniecības vēsture

Zin. red. Gatis Krūmiņš

Rīga: Jumava, 2017

Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā

Mārtiņš Mintaurs

Rīga: Neputns, 2016