Jauno filosofu universitāte (JFU) ir 10.–12. klašu skolēniem domāts publisku nodarbību cikls, kas katru gadu tiek organizēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē.

JFU apmeklētājiem ir iespēja tikties ar nozīmīgākajiem Latvijas filosofiem, LU pasniedzējiem un studentiem. Viņi pārstāv ļoti dažādas filosofiskās tradīcijas un tēmas. Kopā ar viņiem JFU dalībniekiem ir iespēja uzzināt par mūsdienu filosofijas aktualitātēm, attīstīt argumentācijas un analītiskās prasmes, kā arī diskutēt par mums visiem nozīmīgiem jautājumiem.   

Nodarbības notiek no septembra līdz martam, vienreiz mēnesī sestdienās, dalība ir par brīvu. JFU nodarbību tēmas ir ļoti dažādas, tāpēc pievienoties var jebkurā laikā. 2023./2024. akadēmiskā gada nodarbību virstēma ir “Filosofiskā antropoloģija”. Tā ir filosofijas nozare, kura pievēršas jautājumiem par cilvēku – cilvēka būtību, dabu un novietojumu pasaulē. Filosofi ir pastāvīgi reflektējuši par to, kas cilvēku atšķir no citām būtnēm, un kādā veidā valoda, kultūra un morāle veido cilvēka unikalitāti. No otras puses, tas, cik vērienīgi un neatgriezeniski cilvēks pārveido pasauli, liek kritiski lūkoties uz antropocentriskajiem pieņēmumiem mūsu kultūrā un filosofijā, kā arī vairāk apzināties cilvēka saistību ar vidi, kurā tas mājo. Nodarbībām jāpiesakās, rakstot uz epastu jfu@lu.lv

JFU jaunumiem sekojiet Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilā, kā arī rakstot uz JFU epastu (jfu@lu.lv).

Priecāsimies visus, kurus interesē filosofija, satikt mūsu universitātē!