LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno filosofu universitāte (JFU) paredzēta vidusskolas skolēniem, kurus interesē filosofija. JFU apmeklētājiem ir iespēja tikties gan ar LU filosofijas pasniedzējiem, gan studentiem, gan filosofiem, kuri darbojas ārpus universitātes. Viņi pārstāv ļoti dažādas filosofiskās tradīcijas un tēmas. JFU dalībniekiem ir iespēja uzzināt mūsdienu filosofijas aktualitātes, apgūt filosofiskās domas pamatus un diskutēt par mums visiem nozīmīgiem jautājumiem.    

JFU apmeklējums ir brīvs, uz to nav īpaši jāpiesakās. Aicināti ir visi, ne tikai vidusskolu skolēni. Lielākoties nodarbības notiek sestdienās, vienreiz mēnesī, mācību gada laikā. Vienas nodarbības ilgums ir 60 min.

Nodarbības notiek reizi mēnesī  sestdienās, Aspazijas bulvārī 5, ieeja no Aspazijas bulvāra un Barona ielas stūra.

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Vēstures un filozofijas fakultātes  ziņu sadaļu, kā arī Facebook profilu - www.facebook.com/VFF.LU

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Artim Svecem (svece@latnet.lv)

 

Priecāsimies visus filosofijas interesantus satikt mūsu fakultātē!