Jauno filozofu universitāte (JFU) ir 10.-12. klašu skolēniem domāts publisku nodarbību cikls, kas katru gadu tiek organizēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē.

JFU apmeklētājiem ir iespēja tikties ar nozīmīgākajiem Latvijas filosofiem, LU pasniedzējiem un studentiem. Viņi pārstāv ļoti dažādas filosofiskās tradīcijas un tēmas. Kopā ar viņiem JFU dalībniekiem ir iespēja uzzināt par mūsdienu filosofijas aktualitātēm, attīstīt argumentācijas un analītiskās prasmes, kā arī diskutēt par mums visiem nozīmīgiem jautājumiem.   

Nodarbības notiek no septembra līdz martam, vienreiz mēnesī sestdienās, dalība ir par brīvu. JFU nodarbību tēmas ir ļoti dažādas, tāpēc pievienoties var jebkurā laikā. 2021./2022. akadēmiskajā gadā nodarbības notiek attālināti, tām ir jāpiesakās, rakstot uz epastu jfu@lu.lv

JFU jaunumiem sekojiet Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilā, kā arī rakstot uz JFU epastu (jfu@lu.lv).

Priecāsimies visus, kurus interesē filosofija, satikt mūsu universitātē!

 

JFU nodarbības 2021./2022. ak. gadā.

2021./2022. ak. gadā pievēršamies tēmai “Ētika”. Ētika ir viena no senākajām filosofijas nozarēm, tā pievēršas jautājumiem par vērtībām un to izpausmi mūsu dzīvē. Vienlaikus tā ir arī viena no aktuālākajām un mūsdienās ietekmīgākajām nozarēm. Nodarbībās pievērsīsimies gan ētikas pamatjautājumiem, gan aktuālajām diskusijām par sporta, vides un identitātes ētiskajiem aspektiem.