LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno filosofu universitāte (JFU) paredzēta vidusskolas skolēniem, kurus interesē filosofija. JFU apmeklētājiem ir iespēja tikties gan ar LU filosofijas pasniedzējiem, gan studentiem, gan filosofiem, kuri darbojas ārpus universitātes. Viņi pārstāv ļoti dažādas filosofiskās tradīcijas un tēmas. JFU dalībniekiem ir iespēja uzzināt mūsdienu filosofijas aktualitātes, apgūt filosofiskās domas pamatus un diskutēt par mums visiem nozīmīgiem jautājumiem.    

JFU apmeklējums ir brīvs, uz to nav īpaši jāpiesakās. Aicināti ir visi, ne tikai vidusskolu skolēni. Lielākoties nodarbības notiek sestdienās, vienreiz mēnesī, mācību gada laikā. Vienas nodarbības ilgums ir 60 min.

 

JFU nodarbības 2021./2022. ak. gadā.

 

2021./2022. ak. gadā pievēršamies tēmai “Ētika”. Ētika ir viena no senākajām filosofijas nozarēm, tā pievēršas jautājumiem par vērtībām un to izpausmi mūsu dzīvē. Vienlaikus tā ir arī viena no aktuālākajām un mūsdienās ietekmīgākajām nozarēm. Nodarbībās pievērsīsimies gan ētikas pamatjautājumiem, gan aktuālajām diskusijām par sporta, vides un identitātes ētiskajiem aspektiem.

Pirmās Jauno filosofu universitātes nodarbības 25. septembrī Zoom platformā:

10:30-11:30 – Artis Svece “Ētikas lielie jautājumi.”

11:45-12:45 – Artis Svece „Ētikas mazie jautājumi.”

 

Pirmās nodarbības notiks attālināti sestdienā, 25. septembrī, Zoom platoformā. Visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties attālinātajā nodarbībā, lūgums atsūtīt pieteikumu uz epastu: jfu@lu.lv.

Dalība Jauno filosofu universitātē ir bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Jauno filosofu universitātes norise ieplānota tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē, nodarbības plānotas sestdienās, no septembra līdz aprīlim. Lai dotu iespēju Jauno filosofu universitātē piedalīties ikvienam interesentam, arī šogad nodarbības notiks tiešsaistē (Zoom platformā).

 

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Vēstures un filozofijas fakultātes  ziņu sadaļu, kā arī Facebook profilu - www.facebook.com/VFF.LU

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet jfu@lu.lv !

 

Priecāsimies visus filosofijas interesantus satikt mūsu fakultātē!

 

 2020./2021. mācību gadā pievēršamies tēmai “Kultūra un māksla”.

Nodarbībās domāsim par kultūras īpašo un ikdienišķo lomu cilvēka dzīvē, mēģināsim saprast, kas ir māksla, vai literatūra atšķiras no citiem tekstiem, kādā ziņā kultūra mūs padara labākus vai samaitā.

JFU nodarbības:

1. nodarbība - 24. oktobrī Zoom platformā

2. nodarbība - 21. novembrī Zoom platformā

3. nodarbība - 12. decembrī ZOOM platformā

4. nodarbība - 23. janvārī ZOOM platformā

5. nodarbība - 27. februārī ZOOM platformā