No 2022. gada februāra līdz marta beigām jau 80. reizi Latvijas Universitātē norisināsies ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kas ir neatņemama LU zinātniskās dzīves sastāvdaļa. LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultāte rīkos sešas sekcijas filozofijā un vēsturē.

LU VFF Sekcijas

Informācija par sekciju programmām sekos!

 

1. VFF Arheoloģijas sekcija (4.02.2022). Sekcijas vadītājs - asoc.profesors Andris Šnē

2. Brīvība un vārds (Filozofijas doktorantu sekcija; 14.02.2022). Sekcijas vadītāji - Kitija Mirončuka, Anna Auzāne, Jānis Gaņģis

3. Daba: starpdisciplinārā perspektīva (Filozofijas sekcija; 8.03–9.03.2022). Sekcijas vadītājs - doc. Artis Svece

4. Tālu prom, tepat blakus: eksils kā kultūrvēsturisks fenomens un kultūrveidojoša pieredze/ Far away, close by: exile as a cultural-historical phenomenon and cultural-forming experience (10.03–11.03.2022). Sekcijas vadītāji - asoc. profesors Raivis Bičevskis, asoc. profers Andris Levāns

5. Diskusija "Biofilozofija un ētika" (14.03.2022). Diskusijas vadītājs - doc. Artis Svece

6. Krīze, kompromiss un atrisinājums: Latvijas vēstures dažādās lappuses vēstures doktorantūras studentu un grāda pretendentu pētījumos (Vēstures doktorantu sekcija; 17.03.2022)

No 2021. gada februāra sākuma līdz marta sākumam jau 79. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisinājās ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu ar gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultātē (VFF) tika organizēta plenārsēde „Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās” un piecas sekciju sēdes.

Konferences sekcijas: 

1. Daba: starpdisciplināra perspektīva (Filozofijas sekcija). Sekcijas vadītāji - doc. Artis Svece (LU VFF), as. prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF)

Programma

2. Ārkārtējība un normalitāte (Filozofijas doktorantu sekcijas). Sekcijas vadītāji - Kitija Mirončuka (LU VFF doktorante), Marta Valdmane (LU VFF doktorante)

Programma

3. Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās (Vēstures un filozofijas fakultātes plenārsēde). Vada as. prof. Andris Levāns, as. prof. Raivis Bičevskis

Programma

Papildus informācija

4. Ernsts Jingers: domātājs un rakstnieks starp modernitātes veidoliem un viņpus laika sienas (Filozofijas sekcija). Vada as. prof. Raivis Bičevskis

Programma

Papildus informācija

5. Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās (Vēstures sekcija). Vada as. prof. Andris Levāns

Programma

Papildus informācija

Sekcijas video

6. Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē (Vēstures doktorantu sekcija). Sekciju rīko zin. asistente Vanda Visocka (LU VFF doktorante), zin. asistente Zane Rozīte (LU VFF doktorante), Ginta Ieva Bikše (LU VFF doktorante)

Programma

Tēžu krājums

1. Aiziet un atgriezties. Ceļošana un ceļotāji Latvijas un Eiropas vēsturē (Vēstures sekcija). Sekcijas vadītājs - As. prof. Andris Levāns

Programma

2. Arheoloģija Baltijā: pētījumi, metodes un tendences (Arheoloģijas sekcija). Sekcijas vadītāji - As. prof. Andris Šnē, Mārcis Kalniņš, As. prof. Armands Vijups

Programma

3. Filozofija nākotnei (Filozofijas sekcija). Sekcijas vadītāji - As. prof. Maija Kūle, Agnese Miķelsone

Programma

4. Nezināmās lappuses Latvijas un reģiona vēsturē: iespējas (Vēstures doktorantu sekcija). Sekcijas vadītāji - prof. Gvido Straube, prof. Ēriks Jēkabsons

Programma

Tēžu krājums