No 2021. gada februāra sākuma līdz marta sākumam jau 79. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisinājās ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu ar gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultātē (VFF) tika organizēta plenārsēde „Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās” un piecas sekciju sēdes.

Konferences sekcijas: 

1. Daba: starpdisciplināra perspektīva (Filozofijas sekcija). Sekcijas vadītāji - doc. Artis Svece (LU VFF), as. prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF)

Programma

2. Ārkārtējība un normalitāte (Filozofijas doktorantu sekcijas). Sekcijas vadītāji - Kitija Mirončuka (LU VFF doktorante), Marta Valdmane (LU VFF doktorante)

Programma

3. Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās (Vēstures un filozofijas fakultātes plenārsēde). Vada as. prof. Andris Levāns, as. prof. Raivis Bičevskis

Programma

Papildus informācija

4. Ernsts Jingers: domātājs un rakstnieks starp modernitātes veidoliem un viņpus laika sienas (Filozofijas sekcija). Vada as. prof. Raivis Bičevskis

Programma

Papildus informācija

5. Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās (Vēstures sekcija). Vada as. prof. Andris Levāns

Programma

Papildus informācija

Sekcijas video

6. Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē (Vēstures doktorantu sekcija). Sekciju rīko zin. asistente Vanda Visocka (LU VFF doktorante), zin. asistente Zane Rozīte (LU VFF doktorante), Ginta Ieva Bikše (LU VFF doktorante)

Programma

Tēžu krājums

1. Aiziet un atgriezties. Ceļošana un ceļotāji Latvijas un Eiropas vēsturē (Vēstures sekcija). Sekcijas vadītājs - As. prof. Andris Levāns

Programma

2. Arheoloģija Baltijā: pētījumi, metodes un tendences (Arheoloģijas sekcija). Sekcijas vadītāji - As. prof. Andris Šnē, Mārcis Kalniņš, As. prof. Armands Vijups

Programma

3. Filozofija nākotnei (Filozofijas sekcija). Sekcijas vadītāji - As. prof. Maija Kūle, Agnese Miķelsone

Programma

4. Nezināmās lappuses Latvijas un reģiona vēsturē: iespējas (Vēstures doktorantu sekcija). Sekcijas vadītāji - prof. Gvido Straube, prof. Ēriks Jēkabsons

Programma

Tēžu krājums