No 2021.gada februāra sākuma līdz marta sākumam jau 79. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu ar gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultātē (VFF) tiek organizēta plenārsēde „Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās” un piecas sekciju sēdes.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti,  doktora grāda pretendenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, kā arī uzņēmumu un organizāciju pārstāvji.

Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

 

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Konferences sekcijas:

 

Datums

Laiks

Norises vieta

Sekcijas nosaukums

Sekcijas vadītāji

Valoda

Reģistrācija

03.02.2021

10:00-13:00

Zoom platforma

Programma

Daba: starpdisciplinārā perspektīva (Filozofijas sekcija)

Doc. A. Svece (LU VFF),

as. prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF)

latviešu

Dalībniekiem:  slēgta

Klausītājiem:

ŠEIT

 

18.02.2021.

un

19.02.2021.

 

12:00-18:00

 

12:00-18:00

Zoom platforma

 

Programma

Ārkārtējība un normalitāte (Filozofijas doktorantu sekcija)

 

Kitija Mirončuka (LU VFF doktorante), Marta Valdmane (LU VFF doktorante)

latviešu

Dalībniekiem: slēgta

Klausītājiem

ŠEIT

 

23.02.2021.

10:00-12:00

Zoom platforma

 

Programma

Papildus informācija

Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās. Vēstures un filozofijas fakultātes plenārsēde

As. prof. A. Levāns, As. prof. R. Bičevskis

latviešu

Dalībniekiem: slēgta

Klausītājiem

ŠEIT

23.02.2021.

12:30-15:00

Zoom platforma

 

Programma

Papildus informācija

Ernsts Jingers: domātājs un rakstnieks starp modernitātes veidoliem un viņpus laika sienas (Filozofijas sekcija)

 

 

As. prof. R. Bičevskis

latviešu

Dalībniekiem: slēgta

Klausītājiem

ŠEIT

24.02.2021.

10:00-16:30

Zoom platforma

 

Programma

 

Papildus informācija

Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās Latvijas un Eiropas vēsturēs (Vēstures sekcija)

 

As. prof. A. Levāns

latviešu

Dalībniekiem: slēgta

Klausītājiem

ŠEIT

10.03.2021. 9:00 -15:30

Zoom platforma

Programma

Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē / Health of society and individuals through time: perspectives and problematics in history and archaeology

Pieslēgšanās saite / Join Zoom Meeting: 
zoom.us/j/93284492774

Meeting ID: 932 8449 2774  Passcode: 973978

Tēžu krājums

zin. asistente Vanda Visocka (VFF doktorante), zin. asistente Zane Rozīte (VFF doktorante), G. I. Bikše (VFF doktorante) latviešu /angļu

Dalībniekiem: slēgta

Klausītājiem

ŠEIT