No 2021.gada februāra sākuma līdz marta sākumam jau 79. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu ar gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultātē (VFF) tiek organizēta plenārsēde „Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās” un piecas sekciju sēdes.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti,  doktora grāda pretendenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, kā arī uzņēmumu un organizāciju pārstāvji. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Plenārsēde "Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās" notiks 23.februārī,  Zoom platformā. Plenārsēdi vadīs LU VFF  Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs as. prof. Andris Levāns un Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs as. prof. Raivis Bičevskis.

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Konferences sekcijas:

Datums

Laiks

Norises vieta

Sekcijas nosaukums

Sekcijas vadītāji

Valoda

Reģistrācija

03.02.2021

tiks precizēts

Zoom platforma

 

Programma (tiks ievietota)

Daba: starpdisciplinārā perspektīva (Filozofijas sekcija)

Doc. A. Svece (LU VFF),

as. prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF)

latviešu

Dalībniekiem: līdz 15. janvārim

Klausītājiem līdz 2. februārim

ŠEIT

 

18.02.2021

12:00-20:00

Zoom platforma

 

Programma (tiks ievietota)

Ārkārtējība un normalitāte (Filozofijas doktorantu sekcija)

Kitija Mirončuka (LU VFF doktorante), Marta Valdmane (LU VFF doktorante)

latviešu

Dalībniekiem: līdz 8. janvārim

Klausītājiem līdz 17. februārim

ŠEIT

Papildus informācija

23.02.2021.

10:00-12:00

Zoom platforma

 

Programma (tiks ievietota)

Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās. Vēstures un filozofijas fakultātes plenārsēde

As. prof. A. Levāns, As. prof. R. Bičevskis

latviešu

Dalībniekiem: līdz 15. janvārim

Klausītājiem līdz 22. februārim

ŠEIT

23.02.2021.

tiks precizēts

Zoom platforma

 

Programma (tiks ievietota)

Ernsts Jingers: domātājs un rakstnieks starp modernitātes veidoliem un viņpus laika sienas (Filozofijas sekcija)

As. prof. R. Bičevskis

latviešu

Dalībniekiem: līdz 15. janvārim

Klausītājiem līdz 22. februārim

ŠEIT

Papildus informācija

24.02.2021.

tiks precizēts

Zoom platforma

 

Programma (tiks ievietota)

Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās Latvijas un Eiropas vēsturēs (Vēstures sekcija)

As. prof. A. Levāns

latviešu

Dalībniekiem: līdz 15. janvārim

Klausītājiem līdz 23. februārim

ŠEIT

10.-11.03.2021. tiks precizēts

Zoom platforma un/vai VFF auditorijā (tiks precizēts)

Programma (tiks ievietota)

Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē / Health of society and individuals through time: perspectives and problematics in history and archaeology zin. asistente Vanda Visocka (VFF doktorante), zin. asistente Zane Rozīte (VFF doktorante), G. I. Bikše (VFF doktorante) latviešu /angļu

Dalībniekiem: līdz 31. janvārim

Klausītājiem līdz 9. martam

ŠEIT

Papildus informācija