Promocijas darba tēma: Rotas un apģērba piederumi Livonijā. Arheoloģiskais materiāls Rietumeiropas viduslaiku mākslas kontekstā.

Darba vieta: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, programma “Latvijas skolas soma”.

Aktivitātes:

1. Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferences vēstures doktorantu sekcijas organizēšana, referātu tēžu krājuma sastādīšana.

2. Eiropas Arheoloģijas dienas 2023 Cēsu Vēstures un mākslas muzejā organizēšana.

3. Spēļu vakara arheoloģijas un viduslaiku mūzikas noskaņās Cēsu Vēstures un mākslas muzejā organizēšana.

4. Dalība Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC studentu programmā “Iestūrē vēsturē”. Galda spēles par arheoloģisko tērpu izstrādāšana.

5. Dalība LIAA Pirmsinkubācijas skolā. Galda spēles par arheoloģisko mantojumu izstrādāšana.
 

Promocijas darba tēma: 19. – 20. gs. pirmās puses zemnieku slieču transportlīdzekļi Latvijas teritorijā.

Darba vieta: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Promocijas darba tēma: Rīgas Mazās ģildes cunftu tradīciju antropoloģija 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums.

Publikācijas:

 1. Rīgas cunftu emblēmu sākuma posms: amatu zīmogu piemērs (16. gs. – 17. gs. pirmā puse). No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII.
 2. Rīgas Mazās ģildes cunftu pārkāpumu un sodu antropoloģija, 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums: šrāgu tekstu piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI.

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Aktivitātes:

 1. Dalība simpozijā: “Hansards in the world – Continuity and Discontinuity on the Intellectual, Cultural and Economic Frontiers of the Early Modern Hanse”, Amsterdama, Nīderlande. Ar referātu: “The Hanse and Crafts in the City of Riga: The Example of the Coopers’Craft”.
 2. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250 gadu jubilejas izstādes ietvaros uzsākts zinātniskais darbs par Rīgas tirgotāju un amatnieku organizācijām (Mazā ģilde, Lielā ģilde, Melngalvju brālība un palīgamati).
 3. Virtuālā izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājaslapā “Kristianam Dāvidam Lencam – 300”
 4. Medaļu izstādes izveidošanas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā “Rīgas sabiedrības elite medaļās”.
 5. 41. starptautisko Hanzas dienu ietvaros, Live Riga mājaslapai tika sagatavots un publicēts raksts “Hanzas pilsēta Rīga” un uzrakstīts ceļvedis objektiem Vecrīgā, kas saistīti ar Hanzas vēsturi pilsētā.

Promocijas darba tēma: Latvijas Satversmes sapulces darbība, 1920–1922

Darba vieta: Latvijas Republikas Saeimas Analītiskais dienests

Aktivitātes: Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centra korespondenta pienākumu izpildītāja Latvijas Republikas Saeimā

Promocijas darba tēma: Rīgas priekšpilsētu attīstība 19. gadsimta pirmajā pusē: modernizācijas kontekstā

Darba vieta: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Promocijas darba tēma: Latvijas Pareizticīgā Baznīca 1920.–1940. gadā:  latviešu draudzes

Darba vieta: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DETTAL”

Promocijas darba tēma: Latvijas PSR varas iestāžu politika vides aizsardzības jautājumos (20. gs. 50.–80. gados).

Darba vieta: LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļa.

Aktivitātes:

1. Referāts “Ūdens resursu aizsardzība Padomju Latvijā: panākumi un problēmas” LU. 80 starptautiskajā zinātniskajā konferencē (Rīgā, 08.03.2022) 

2. Referāts “Охрана природы в Советской Латвии: материалы Комитета народного контроля Латвийской ССР (1965–1990)” (krievu valodā) DU Humanitārās fakultātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXXIII Zinātniskie lasījumi” (Daugavpilī, 27.01.2023.)

3. Novadītās LU VFF Jauno vēsturnieku skolas nodarbības:

 •  “20. gadsimta plānveida ekonomikas īpatnības: PSRS piemērs / Rūpniecības attīstība Latvijā 1945–1990” (18.03.2023);
 • “Izbrauciens uz Daugavgrīvas cietoksni” (30.09.2023).

Promocijas darba tēma: Starpvalstu attiecību atainojums Latvijas Republikas preses izdevumu karikatūrās, 1920–1940.

Darba vieta: Valmieras muzejs.

Aktivitātes: Latvijas Muzeju biedrības valdes loceklis, Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” līdzautors.

Promocijas darba tēma: Latvijas Republikas Robežsardzes izveide un attīstība (1991–1997. g.).

Darba vieta: Latvijas Kara muzeja Mūsdienu vēstures dokumentēšanas nodaļas vēsturnieks

Aktivitātes: 

18.06.2019. Valsts robežsardzes simtgades svinību ietvaros daļēji organizēts un vadīts pasākums Latvijas Kara muzejā: “Iepazīsti robežsardzi: no vēstures līdz mūsdienām!”, kura ietvaros tika nolasīta lekcija “Ģenerālis Ludvigs Bolšteins un Robežsardzes dienests starpkaru laikā”.  

18.10.2019. Valsts robežsardzes simtgades svinību ietvaros daļēji organizēts un vadīts pasākums Latvijas Kara muzejā: “Latvija, tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods (1919 – 2019)”, kura ietvaros tika nolasīts priekšlasījums “Latvijas Republikas Robežsardzes izveide un attīstība no 1991. līdz 1997. gadam”. 

Promocijas darba tēma: Varas un tiesību prakse viduslaiku Livonijas (maz)pilsētā. Valmierā producēto 14.–16. gs. publicēto un nepublicēto oriģināldokumentu izpēte un revīzija.

Darba vieta: Valmieras muzejs, Vēstures nodaļas vadītāja.

Aktivitātes

 • LU Latvijas vēstures institūta un Valmieras muzeja (sadarbībā ar Vitauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu) starptautiskās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” viena no rīcības grupas pārstāvēm;
 • Valmieras-Giterslo novadu kultūras jautājumu koordinatore;
 • Sadarbības koordinatore ar Deutsche Kulturforum östliches Europa;
 • Latvijas Vācu savienības vēstniece Vidzemē, Latvijas Vācu savienība.

Promocijas darba tēma: Naudas apgrozība Latvijas teritorijā 13.–16. gs. 2. pusē lietisko avotu atspoguļojumā: ekonomiskie, politiskie un sociālie faktori.

Publikācijas: Naudas sistēma viduslaiku Livonijā (15. gs. – 16. gs. vidus): strīdu objekts vai zemju saliedēšanas līdzeklis? In: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (Numismātikas un dārgmetālu nodaļa).

Aktivitātes:

 1. Uzstāšanās LR1 programmā “Zināmais nezināmajā” par naudas sistēmu viduslaiku Livonijā (raidījums ēterā 10.2022.).
 2. Uzstāšanās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja zinātniskajos lasījumos (26.01.2022.) ar referātu “Daugmales depozīts, 17. gs. pirmā puse”
 3. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII” Valmierā (12.–13.11.2021.) ar referātu “Naudas sistēma viduslaiku Livonijā (15. gs. – 16. gs. vidus): strīdu objekts vai zemju saliedēšanas līdzeklis?
 4. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē “Bridges in the Baltics” Viļņā (22.–23.10.2021.) ar referātu “Medieval Livonia as Monetary Union: a new way of defining the region”.

Promocijas darba tēma: Holokausts nacistu okupētajā Latvijā. 1941-1945. Historiogrāfija Latvijā kopš 1990.gada.

Iesaiste projektos: 

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra pētnieciskais projekts “Holokausta piemiņa Latvijā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām: izpēte un zināšanu izplatīšana” (datubāze memorialplaces.lu.lv, 2016.gads).

Darba vieta: Bauskas muzejs

Aktivitātes: Scenārija konsultants vēstures notikumiem Krievijā producētajai mākslas filmai “Parāde Alē” (izdomāta scenārija melodrāma par Krievijas cirka trupas, kuras sastāvā ir arī ebreji, atrašanos Latvijā Vācijas-PSRS kara sākumā 1941.gada jūnijā – jūlijā holokausta notikumu fonā).

Promocijas darba tēma: Krievijas caristes bruņoto spēku reformas 1630.–1660. gados.

Darba vieta: LDZ Apsardze, SIA Grifs AG.

Promocijas darba tēma: Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas Latvijas Republikā 1920.-1940. gadā.

Publikācijas: 1. Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas 20. gadsimta 20. gados: Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI: Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

2. The Myth of the 11 Valmiera’s Komsomolets – Heroes in the Narrative of Soviet History. In: Proceedings of the 63nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2021.

Darba vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļa

                          

Promocijas darba tēma: Karadarbība Zviedru Vidzemes latviešu daļā 1700.–1704. g.