Vēstures un filozofijas fakultātes topošajiem studentiem LU pasākuma "Studenta kurpēs" ietvaros ir iespēja iejusties studenta lomā, piedaloties lekcijās un semināros, iepazīties ar nākamajiem pasniedzējiem un studiju biedriem, apskatīt auditorijas un bibliotēku. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem gūt priekšstatu par studiju procesu, studiju programmām, to saturu un mācībspēkiem.

VFF studentu pašpārvaldes  aktīvisti iepazīstina topošos studentus ar ārpusstudiju pasākumiem un dažādām aktivitātēm. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

 

Aktīvi iesaisties, pamēģini, izvērtē iegūto informāciju un iespaidus! Pieņem lēmumu par sev piemērotākā izglītības ceļa izvēli!