Nozīmīgākās monogrāfijas un rakstu krājumi

Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert : Medien, Institutionen, Akteure

Red. Raivis Bičevskis, Andris Levāns u.c.

Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017, 2019

Rūpēs par dvēseli: vērtību likteņi

Igors Šuvajevs

Rīga: Dardedze Hologrāfija, 2019

Individuālpsiholoģija Latvijā

Igors Šuvajevs

Rīga: Dardedze Hologrāfija, 2019

Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība un spriestspēja

Zin. red. Maija Kūle

Rēzekne: Latgales druka, 2018

Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija: kolektīvā monogrāfija

Sast. un zin. red. Raivis Bičevskis

Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017

Nozīmīgākie raksti zinātniskos izdevumos

Bičevskis, R. “Wunder von ferne oder traum/Bracht ich an meines landes saum”. Heideggers Beziehungen zu Riga und seine Herder-Auslegung im Seminar des Sommersemesters 1939 “Zur Wesung des Wortes” // Heidegger Studies Vol. 34, 2018, S. 17–41.

Bičevskis, R., Brombach, B. Kulturpolitik und Wissenstransfer am Herderinstitut zu Riga? Ein Beitrag zur intellektuellen Geschichte des Baltikums in den 1920er und 1930er Jahren // Forschungen zur Baltischen Geschichte Nr. 14 (2019), S. 136-156.

Rotkale, L. “The Form is Not a Proper Part in Aristotle’s Metaphysics Z.17, 1041b11–33” // Metaphysics, 1(1), 75–87.

Sauka, A. A lack of meaning?: Reactive nihilism and processual materiality // Approaching Religion, 10(2), 2020, pp. 125–140.