Nodaļas vadītājs, asoc. profesors Andris Levāns

Profesors Ēriks Jēkabsons

Profesors Gvido Straube

Profesors Harijs Tumans

Asoc. profesors Raimonds Cerūzis

Asoc. profesore Valda Kļava

Asoc. profesors Andris Šnē

Asoc. profesors Jānis Taurēns

Asoc. profesors Armands Vijups

Docente Lilita Zemīte

Docents Jānis Ķeruss

Docents Mārtiņš Mintaurs

Lektore Elīna Guščika

Lektore Ginta Ieva Bikše

Pētnieks Aivars Stranga

Pētnieks Braiens Mārtiņš Lapsa

Pētniece Sigita Šnē

Pētniece Karīna Barkāne-Vincāne

Pētnieks Mārcis Kalniņš

Pētniece Vanda Haferberga

Zinātniskais asistents Rūdolfs Reinis Vītoliņš