Nodaļas vadītājs, asoc. profesors Andris Levāns

Profesors Ēriks Jēkabsons

Profesors Aivars Stranga

Profesors Gvido Straube

Profesors Harijs Tumans

Asoc. profesors Raimonds Cerūzis

Asoc. profesore Valda Kļava

Asoc. profesors Andris Šnē

Asoc. profesors Jānis Taurēns

Asoc. profesors Armands Vijups

Asoc. profesore Lilita Zemīte

Docents Jānis Ķeruss

Docents Mārtiņš Mintaurs

Lektore Elīna Guščika

Lektore p.i. Ginta Ieva Bikše

Viesprofesors Yuri Slezkine

Vadošais pētnieks Māris Baltiņš

Vadošais pētnieks Ilgvars Misāns

Pētnieks Braiens Mārtiņš Lapsa

Pētniece Sigita Šnē

Zinātniskā asistente Karīna Barkāne-Vincāne

Zinātniskais asistents Mārcis Kalniņš

Zinātniskā asistente Zane Rozīte

Zinātniskā asistente Vanda Visocka