Bernharda Holandera balva

Pēc LU Goda doktora un Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) mecenāta prof. Jirgena fon Ungerna-Šternberga ierosinājuma un pateicoties viņa materiālajam atbalstam kopš 2003. gada fakultātes Vēstures nodaļā tiek piešķirta Bernharda Holandera balva. Reizi gadā to saņem labākā maģistra vai promocijas darba autors. 1000 € vērto balvu tās iedibinātājs ir nosaucis sava vectēva, vācbaltiešu vēsturnieka Bernharda Holandera (1855-1937) vārdā. Ikgadējā balva tiek svinīgi pasniegta Vēstures un filozofijas fakultātes izlaidumā.