Tulkojumi, kurus pēdējos gados veikuši vai kuru izstrādē piedalījušies LU VFF FĒN mācībspēki:

Aristotelis. Runas māksla – Rētorika. Tulk.: Ilze Rūmniece, Vita Paparinska, Līva Rotkale, Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns, Brigita Kukjalko. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 336 lpp. ISBN 9789934185083.

Benjamins V. Vardarbība un melanholija. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Neputns, 2020. 204 lpp. ISBN 9789934565892

Šopenhauers A. Par gribas brīvību. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Zinātne, 2020. 135 lpp. ISBN 9789934599033

Zimmels G. Lielpilsēta un garīgā dzīve. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Ēna, 2020. 25 lpp.

Freids Z. Mākslinieks un fantazēšana. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Neputns, 2019. 190 lpp. ISBN 9789934565724

Benjamins V. Maskavas dienasgrāmata. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: LLMC, 2018. 314 lpp. ISBN 9789934862939

Asmane A. Jaunais īgnums par memoriālo kultūru. Iejaukšanās. Tulk. Igors Šuvajevs.  Rīga: Zinātne, 2018. 206 lpp. ISBN 9789934549489

Freids Z. Viņpus tīksmes principa. Tulk. Igors Šuvajevs.  Rīga: Zvaigzne, 2017.  109 lpp. ISBN 9789934070198

Šmids V. Rimtums. Tulk. Igors Šuvajevs.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 79 lpp. ISBN 9789934069031

Freids Z. Kultūra un sabiedrība I. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 256 lpp. ISBN 9789934061578

Freids Z. Kultūra un sabiedrība II. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 269 lpp. ISBN 9789934061233

Kastijo M. Eiropas apgaismības liktenis. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: FSI, 2016. 78 lpp. ISBN 9789934506369

Patočka J. Kas ir čehi? Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: FSI, 2016. 135 lpp. ISBN 9789934506390

Freids Z. Sapņa interpretācija. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga; Zvaigzne ABC, 2015. 648 lpp. ISBN 9789934052729

Krics J. Saprotot komplekso pasauli: uz personu centrētas sistēmteorijas lietojums un perspektīvas. Tulk. Raivis Bičevskis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 98 lpp. ISBN 9789934180071

Freids Z. Seksuālā dzīve. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 248 lpp. ISBN 9789934043505

Šmids V. Mīlestība un draudzība: dzīves jēga. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: FSI, 2014. 80 lpp. ISBN 9789934506215

Funks R. Ēriha Fromma aktualitāte. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: FSI, 2014. 62 lpp. ISBN 9789934506208

Celms T. Subjekts un subjektivācija. Tulk. Elvīra Šimfa. Rīga: LU FSI, 2014, 118 lpp. ISBN 9789934506161