Konsultāciju grafiks 2021./2022. akadēmiskā gada pavasara semestrim

 

 PAR KONSULTĀCIJU LAIKU VIENOTIES, IEPRIEKŠ PIESAKOTIES ELEKTRONISKI!

 

VFF dekāne V. Kļava: valda.klava@lu.lv

VFF izpilddirektore I. Briede: inta.briede@lu.lv

Vēstures programmu metodiķe S. Šnē: sigita.sne@lu.lv

Filozofijas programmu metodiķe I. Briede: inta.briede@lu.lv

 

 

 

Dekāne 

Asoc.prof. Valda Kļava

 

VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS NODAĻA 

Prof. Ē. Jēkabsons, eriks.jekabsons@lu.lv

Prof. A. Stranga, aivars.stranga@lu.lv

Prof. G. Straube, gvido.straube@lu.lv

Prof. H. Tumans, harijs.tumans@lu.lv

As.prof. R. Cerūzis, raimonds.ceruzis@lu.lv

As.prof. J. Taurēns, janis.taurens@lu.lv

As.prof. A.Levāns, andris.levans@lu.lv

As.prof. A. Vijups, armands.vijups@lu.lv

Doc. L. Zemīte, lilita.zemite@lu.lv

As.prof. A.Šnē, andris.sne@lu.lv

Doc. J. Ķeruss, janis.kerus@lu.lv

Doc. M. Mintaurs, martins.mintaurs@lu.lv

Lekt. Elīna Guščika, elina.guscika@lu.lv

Lekt. p.i. Ginta Ieva Bikše ginta_ieva.bikse@lu.lv

 

FILOZOFIJAS UN ĒTIKAS NODAĻA

Prof. I.Šuvajevs, igors.suvajevs@lu.lv

As.prof. R.Bičevskis, raivis.bicevskis@lu.lv

Doc. V.Kačans, vsevolods.kacans@lu.lv

Doc. A.Priedīte-Kleinhofa, aija.priedite-kleinhofa@lu.lv

Doc. A.Svece, artis.svece@lu.lv

Doc. L.Rotkale, liva.rotkale@lu.lv

Doc. I.Gubenko, igors.gubenko@lu.lv

Lekt. E.Narkēvičs, edgars.narkevics@lu.lv

Lekt. E.Šimfa, elvira.simfa@lu.lv

Lekt. A.Sauka, anne.sauka@lu.lv

Zin. asist. Toms Stepiņš, toms.stepins@lu.lv

Zin. asist. Reinis Vilciņš, reinis.vilcins@lu.lv