Konsultāciju grafiks 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestrim

PAR KONSULTĀCIJU (ARĪ NORĀDĪTAJOS LAIKOS) SAVLAICĪGI VIENOTIES, IEPRIEKŠ PIESAKOTIES ELEKTRONISKI!

 

Dekāne 

Asoc. prof. Valda Kļava, valda.klava@lu.lv

Pirmdienās 10.00–11.00
Ceturtdienās 18.00–20.00

 

VFF izpilddirektore I. Briede, inta.briede@lu.lv

Vēstures programmu metodiķe S. Šnē, sigita.sne@lu.lv

Filozofijas programmu metodiķe I. Briede, inta.briede@lu.lv

 

 

VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS NODAĻA 

Prof. Ē. Jēkabsons, eriks.jekabsons@lu.lv

Ceturtdiena 16.00–17.00
 

Prof. A. Stranga, aivars.stranga@lu.lv

Prof. G. Straube, gvido.straube@lu.lv

Piektdiena 18.00–19.00
 

Prof. H. Tumans, harijs.tumans@lu.lv

Pirmdiena 14.00–15.00
 

Asoc. prof. R. Cerūzis, raimonds.ceruzis@lu.lv

Piektdiena 15.00–16.00
 

Asoc. prof. J. Taurēns, janis.taurens@lu.lv

Trešdiena 16.00–17.00
 

Asoc. prof. A. Levāns, andris.levans@lu.lv

Piektdiena 14.00–15.00
 

Asoc. prof. A. Vijups, armands.vijups@lu.lv

Piektdiena 16.30–17.30
 

Asoc. prof. A. Šnē, andris.sne@lu.lv

Ceturtdiena 16.00–17.00
 

Doc. L. Zemīte, lilita.zemite@lu.lv

Trešdiena 16.00
 

Doc. J. Ķeruss, janis.keruss@lu.lv

Trešdiena 14.30
 

Doc. M. Mintaurs, martins.mintaurs@lu.lv

Ceturtdiena 17.00–18.00
 

Lekt. Elīna Guščika, elina.guscika@lu.lv

Otrdiena 10.00–11.00
 

Lekt. Ginta Ieva Bikše, ginta_ieva.bikse@lu.lv

Ceturtdiena 16.00–18.00

FILOZOFIJAS UN ĒTIKAS NODAĻA

Prof. I. Šuvajevs, igors.suvajevs@lu.lv

Otrdiena 14.30
 

Prof. R. Bičevskis, raivis.bicevskis@lu.lv

Otrdiena 16.30–18.00
 

Doc. V. Kačans, vsevolods.kacans@lu.lv

Pirmdiena 15.00–16.00
 

Doc. A. Priedīte-Kleinhofa, aija.priedite-kleinhofa@lu.lv

Ceturtdiena 16.30–17.30
 

Doc. A. Svece, artis.svece@lu.lv

Ceturtdiena 16.15–18.15
 

Doc. L. Rotkale, liva.rotkale@lu.lv

 

Doc. I. Gubenko, igors.gubenko@lu.lv

Otrdiena 17.00–18.00
 

Lekt. E. Narkēvičs, edgars.narkevics@lu.lv

Pirmdiena* 16.00
 

Lekt. A.Sauka, anne.sauka@lu.lv

Trešdiena 17.00–18.00 vai 16.30–17.30

*iespējams vienoties par citu konsultācijas laiku