Ziņas

Izsludināta profesora Aleksandra Gavriļina piemiņas konferences programma

Profesora Igora Šuvajeva piemiņai

Vēstures doktorantu sekcijas "Vēstures izpēte – starp hobiju un zinātni" programma

Zanes Rozītes promocijas darba aizstāvēšana

Informatīvais seminārs "Vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai Latvijas Universitātē"

Piesakies dalībai pasākumā "Studenta kurpēs"!

Zinātniskais vakars “Ceļojums kā literatūras temats un literatūra kā ceļojums starp tradīcijām un inovācijām”

Izsludināta LU 82. starptautiskās konferences sekcija “Daba: starpdisciplinārā perspektīva" programma

Filozofijas doktorantu sekcija "Prāts un miers"