2016.-2020. gada izdevumi

Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945)

Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020

Plašāk: https://www.fonds.lv/par-mums/zinas/zina/t/56543/

 

Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums

Sast. Andris Levāns, Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019

Plašāk: https://www.lnb.lv/lv/iznacis-rakstu-krajums-par-viduslaiku-livoniju-un-tas-vesturisko-mantojumu

 

Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē atmiņas: misija Latvijā 1919–1920

Zin. red. Ēriks Jēkabsons, Kaspars Zellis

Rīga: Mansards, 2019

Plašāk: https://www.la.lv/francu-misija-latvija

 

"Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert : Medien, Institutionen, Akteure"

Red. Raivis Bičevskis, Andris Levāns u.c.

Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017, 2019

Plašāk: http://lulfmi.lv/rakstu-krajums-Baltijas-un-Vacijas-kulturu-kontakti

 

Lilita Zemīte

"Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas: rakstu krājums"

Ķekava: Lasītava, 2019

Plašāk: https://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/48250/

 

Igors Šuvajevs

"Individuālpsiholoģija Latvijā"

Rīga: Dardedze Hologrāfija, 2019

Igors Šuvajevs

"Rūpēs par dvēseli: vērtību likteņi"

Rīga: Dardedze Hologrāfija, 2019

Plašāk: https://satori.lv/book/rupes-par-dveseli-vertibu-likteni

 

Lietuviai Latvijos Respublikoje 1918-1940 metais

Dangiras Mačiulis, Ēriks Jēkabsons

Vilnius: Standartų spaustuvė, 2018

Plašāk: https://www.lnb.lv/lv/lnb-atklas-gramatu-par-lietuviesiem-latvijas-republika-1918-1940-gada

 

"Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība un spriestspēja"

Zin. red. Maija Kūle

Rēzekne: Latgales druka, 2018

Plašāk: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45982

 

Ēriks Jēkabsons

"Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918-1940"

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

Plašāk: https://www.jf.lu.lv/en/par-mums/mediji/zinas/zina/t/49191/

 

Ēriks Jēkabsons

"Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.-1922. gadā"

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018

Plašāk: https://www.jf.lu.lv/en/par-mums/mediji/zinas/zina/t/30119/

 

"15. maija Latvija"

Atb. red. Inesis Feldmanis

Rīga: Latvijas Mediji, 2017

Plašāk: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/iznakusi-vestures-gramata-par-karli-ulmani-15.-maija-latvija.a253412/

 

Ēriks Jēkabsons

"Neatkarības kara stāsti, 1918-1920"

Rīga: Lauku Avīze, 2017

Plašāk: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/iznakusi-erika-jekabsona-gramata-neatkaribas-kara-stasti-19181920.a236758/

 

"Latvijas tautsaimniecības vēsture"

Zina. red. Gatis Krūmiņš

Rīga: Jumava, 2017

Plašāk: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/laiz-klaja-apjomigu-monografiju-latvijas-tautsaimniecibas-vesture.d?id=48850441

 

Aivars Stranga

"Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika: (1934-1940)"

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017

Plašāk: https://nra.lv/latvija/224385-ulmanlaika-saimnieciska-politika-vai-tiesam-tie-bija-zelta-laiki-latvija.htm

 

"Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija: kolektīvā monogrāfija"

Sast. un zin. red. Raivis Bičevskis

Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017

 

Mārtiņš Mintaurs

"Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā"

Rīga: Neputns, 2016.

Plašāk: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/gramata-par-arhitekturas-mantojuma-aizsardzibas-vesturi-latvija.a70552/