15. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Islandes Agireiri Universitātes profesors Markuss Mekls nolasīs lekciju “Latvijas postheroiskā identitāte”, kuras uzmanības centrā būs varoņa un upura loma Latvijas kolektīvās atmiņas praksēs.

Prof. Mekls analizēs Latvijas komemorācijas prakses kā piemēru pārejai no heroizācijas uz viktimizāciju, kas pēdējās desmitgadēs novērojama Eiropas kolektīvās atmiņas telpa. Šīs pārejas rezultātā sabiedrības uzmanība vairs netiek piedēvēta varoņdarbam, bet gan konfliktu un karu upuriem, kā rezultātā iespējams runāt par postheroiskās identitātes veidošanos.

Prof. Mekla ieskatā, šo pārmaiņu var ļoti labi ilustrēt ar Latvijas piemēru. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gadā nacionālais varonis izzuda, un par atgūtās neatkarības emblēmu kļuva upura loma. Valstī netrūka “varoņu”, bija daudz iespēju nacionālā varoņa izveidei, taču tie nešķita piemēroti jaunajai valstij. Latvijas izvēlētais ceļš, noraidot vai atsakoties no varoņa sevis tēla radīšanas, atstāja paliekošu iespaidu uz sabiedrību. Lekcijā tiks ilustrētas šīs pārmaiņas un pārrunātas to sekas.

Prof. Markuss Mekls apguva vēsturi un filozofiju Berlīnē. 1999. gadā ieguva doktora grādu par disertāciju "Varoņi un mocekļi. Varšavas geto sacelšanās atmiņa" Berlīnes Tehniskās universitātes Antisemītisma pētījumu institūtā. No 2000. gada strādāja par lektoru Latvijas Kultūras akadēmijā. No 2004. gada ir Islandes Agireiri Universitātes profesors. Patlaban koordinē Erasmus projektu “Kultūratmiņa Eiropā: komemorācija, atmiņas veidošana un identitāte 21. gadsimtā”.

Prof. Mekla publisko lekciju organizē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte sadarbībā ar nodibinājumu “Filozofijas atbalsta fonds Latvijā”. Lekcija notiks angļu valodā Aspazijas bulv. 5, 513. telpā. Aicināti visi interesenti.

Dalīties