Prof. Dr. Tills Dembeks, Luksemburgas Universitāte (Université de Luxembourg) lasīs vieslekciju "Liriskā forma starpdisciplinārā skatījumā: vai dzejolis var būt vēstures avots?" LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 513. auditorijā 2022. gada 24. novembrī, ceturtdienā, plkst. 16.30-18.00. Lekcija notiks latviešu valodā.  

Literatūrzinātne, pats par sevi saprotams, visus savus avotus uzskata par vēsturiskiem. Ikviens romāns ir sava laikmeta liecinieks, un bieži vien tieši tādēļ senie teksti mums vēl mūsdienās šķiet interesanti. Tie rada dzīvīgu priekšstatu par to, kā cilvēki dzīvoja kādreiz. Bet tieši šis dzīvīgums var arī raisīt šaubas par literārās iztēles patiesumu. Tas attiecas ne vien uz fiktīvajiem elementiem, kuri literārajos tekstos sastopami gandrīz vienmēr. Vēl svarīgāka ir literārā teksta vispārīgā estētiskā forma. Lekcijas mērķis ir parādīt, izmantojot vairākus piemērus, ka šai formai piemīt kas tāds, ko varētu saukt par pretvēsturisku vai pārvēsturisku spēku. Neatkarīgi no tā, vai literārajā formā atrodami fiktīvie elementi, tā lasītāju uzrunā šeit un tagad un vienmēr tiek veidota tieši ar mērķi radīt šādu iespaidu arī citos laikos un citos apstākļos. Tātad tieši no šī pārvēsturiskā spēka ir atkarīgs dzīvīgums, kas mūs saista literārajos tekstos. Šī paradoksālā struktūra, fakts, ka literatūra atdzīvina pagātni, tieši pateicoties savai pārvēsturiskajai estētiskajai formai, būs sākumpunkts pārdomām par to, vai un kā dzejoļi kā literārais žanrs, kurā šī forma saskatāma visizteiktāk, var būt vēstures avoti.

Tills Dembeks (Till Dembeck), Dr. phil., kopš 2017. gada ir Luksemburgas Universitātes (Université de Luxembourg) profesors, vada Vācu valodas, literatūras un starpkultūru studiju institūtu (Instituts für deutsche Sprache, Literatur und für Interkulturalität). Pēc studijām Bonnā, Sietlā un Freiburgā strādājis Hāgenes Tālmācības Universitātē un Maincas Universitātē, kā arī Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) birojā Rīgā. Viņa pētnieciskās intereses ietver literāro daudzvalodību, lirikas un valodniecības vēsturi, kultūras, literatūras un mediju teorijas.

Prof. Dr. Tills Dembeks viesojas Latvijas Universitātē Erasmus+ stratēģiskās universitāšu partnerības projekta "The Future of Cultural Heritage in Modern Europe“ (2019‐2022) ietvaros no 2022. gada 21. līdz 25. novembrim.

Dalīties