Avots: Imperial War Museums (https://www.iwm.org.uk/history/the-nation-at-a-standstill-shutdown-in-the-second-world-war)

Jauno vēsturnieku skola 2024. gada pavasara semestrī atsāk darbu šī gada 27. janvārī.

LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents Jānis Ķeruss nolasīs lekciju Karš un sabiedrība ASV, Lielbritānijā un Vācijā Otrā pasaules kara laikā. Lekcijā tiks pievērsta uzmanība svarīgākajiem aspektiem, kuri ietekmēja Otrā pasaules karā iesaistīto lielvalstu sabiedrības: to ekonomikas mobilizāciju, resursu ieguves veidus, sociālās izmaiņas sabiedrībās kara gaitā, tehniskās inovācijas un visu šo faktoru ietekme uz pēckara atjaunošanas procesiem. Lekcijas sākums plkst. 10.30. 

Visa šī semestra programma vēl nav pieejama, jo tiek plānotas īpašas un interesantas aktivitātes.

Interesenti vēl var pieteikties, rakstot doc. J. Ķerusam uz e-pastu: janis.keruss@lu.lv

Dalīties