Pieminot Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesoru, vēstures zinātņu doktoru Aleksandru Gavriļinu (15.07.1953.–20.06.2019.), kurš bija speciālists vēstures avotpētniecībā, kultūras mantojuma jomā un Latvijas kristīgo konfesiju vēsturē, 2024. gada 18. aprīlī Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros tiks organizēta starptautiska zinātniskā konference “Vēstures avotu un kultūras mantojuma daudzveidība”. Atbilstoši profesora Gavriļina galvenajiem studiju darba virzieniem, konferences saturs ietver šādus tematiskos blokus:

1.         Vēstures avotpētniecība: metodoloģiskās pieejas un metodes avotpētniecībā, vēstures avotu publikācijas.

2.         Kultūras mantojums: materiālā kultūras mantojuma aizsardzības un praktiskās saglabāšanas vēsture Latvijā, arhitektūras mantojuma izpēte un aizsardzība, restaurācijas vēsture.

Vienam referentam atvēlētais laiks 30 minūtes: 20 minūtes referāts, 10 minūtes diskusija. Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konference notiks hibrīdformātā (klātienē un attālināti).

Referāta pieteikumā jānorāda referenta vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija. Pieteikumā jāiekļauj referāta kopsavilkums 2000 līdz 3000 rakstu zīmju apjomā (ieskaitot atstarpes). Pieteikšanās līdz 2024. gada 17. martam, rakstot uz adresi: martins.mintaurs@lu.lv.

Dalīties