Nākamās JFU nodarbības notiek 10. februārī attālināti BigBlueButton platformā. Saite uz nodarbībām.

10.30–11.30 – Līva Rotkale “Mākslīgais intelekts I”

11.45–12.45 – Līva Rotkale “Mākslīgais intelekts II”

Jauno filosofu universitāte turpina darbu. 2023./2024. akadēmiskā gada nodarbību virstēma ir “Filosofiskā antropoloģija”. Tā ir filosofijas nozare, kura pievēršas jautājumiem par cilvēku – cilvēka būtību, dabu un novietojumu pasaulē. Filosofi ir pastāvīgi reflektējuši par to, kas cilvēku atšķir no citām būtnēm, un kādā veidā valoda, kultūra un morāle veido cilvēka unikalitāti. No otras puses, tas, cik vērienīgi un neatgriezeniski cilvēks pārveido pasauli, liek kritiski lūkoties uz antropocentriskajiem pieņēmumiem mūsu kultūrā un filosofijā, kā arī vairāk apzināties cilvēka saistību ar vidi, kurā tas mājo.

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilu un Latvijas Universitātes mājas lapu. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz Jauno filosofu universitātes e-pastu (jfu@lu.lv).

Dalīties