Vācbaltiešu izceļošana. Avots: Zudusī Latvija

Sestdien, 24. februārī notiks kārtējā Jauno vēsturnieku skolas nodarbība. LU VFF asociētais profesors Raimonds Cerūzis pastāstīs par vācbaltiešu minoritātes vēsturi lekcijā "Kas ir vācbaltieši un kāda viņu nozīme Latvijas vēsturē?"

Lekcijā uzmanība tiks pievērsta vācbaltiešu minoritātes demogrāfiskajai attīstībai 19.–20. gadsimtā, tās nozīmei Latvijas ekonomikā, kultūrā un politiskajā dzīvē, kā arī atsevišķām ievērojamām šai etniskajai minoritātei piederošām personībām. Lekcija sākas plkst. 10.30 un notiek attālināti BBB vidē.

Dalīties